AKB, Türkmenistan’da yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmayı planlıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
AKB, Türkmenistan’da yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmayı planlıyor
‘’Türkmenistan’ın Petrolü ve Doğalgazı-2023’’ başlıklı uluslararası konferans, 25-27 Ekim 2023, Aşkabat, Türkmenistan

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkmenistan Ülke Direktörü Arthur Andrysiak, 25-27 Ekim tarihlerinde Aşakabat’ta düzenlenen ‘’Türkmenistan’ın Petrolü ve Doğalgazı-2023’’ (OGT-2023) başlıklı uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, AKB’nin Türkmenistan’da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

AKB ayrıca, politika kredileri yoluyla düşük karbonlu pilot projelere ve reformlara yatırım yapmayı planlıyor. Bankanın genel hedefi Türkmenistan’ı iklime daha dirençli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmektir.

Arthur Andrysiak’a göre, Asya Kalkınma Bankası orta akım (iletim ve işleme sektörü) ve alt akım (doğalgaz ve petrol rafineri sektörü) segmentlerindeki doğalgaz projelerini desteklemeye devam edecek. Bu yatırımlar Uzun Vadeli Karbon Nötr Planı ile uyumlu olacak.

Andrysiak, AKB’nin verimsizlikleri azaltmaya ve düşük karbonlu geçişi hızlandırmaya odaklanarak, Türkmenistan’ın enerji sektörüne uzun vadeli katılımını sürdüreceğini vurguladı.

AKB Türkmenistan Ülke Direktörü, açık çevrimli doğalgaz santrallerini daha verimli kombine çevrimli doğalgaz türbinlerine dönüştürmek, elektrik şebekesini modernize etmek, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini keşfederek, yenilenebilir enerjinin payını arttırmak, elektrik ve doğalgaz ihracatını ve pazar çeşitlendirmesini desteklemek dahil olmak üzere Türkmenistan’da yatırım için birkaç önemli alanın altını çizdi.

AKB, Türkmenistan’daki teknik yardıma yönelik çabalarını kurumsal güçlendirme, kapasite geliştirme ve reformları destekleme, çalışmalar, stratejiler ve yol haritaları hazırlama, yeni teknolojilerin tanıtımını destekleme, güney-güney işbirliğini, ortaklıkları ve bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve AKB’nin Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Programı kapsamındaki desteğe odaklayacaktır.

Bu yılın haziran ayında AKB, 2024-2028 Yılları Ülke Ortaklık Stratejisi'nin, Türkmenistan'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin, start-up’ların, kamu-özel sektör ortaklıklarının, dijital teknolojilerin, güneş enerjisi gelişiminin ve su sektörünün desteklenmesine odaklanacakğını açıkladı

2022