Çin’in akıllı telefon pazarında Huawei ve Xiaomi’nin yükselişi

Nurmurat Mommayev
Çin’in akıllı telefon pazarında Huawei ve Xiaomi’nin yükselişi
Huawei, XVI. Uluslararası TürkmenTEL 2023 Sergisi'nde, 9 Kasım 2023, Aşkabat, Türkmenistan.

Ekim ayında Çin’in akıllı telefon pazarındaki yüzde 11’lik genişleme, piyasadaki dinamiklerin önemli bir değişimine işaret ediyor. Özellikle Huawei'nin satışlarındaki gözle görülür yüzde 83’lük artış, şirketin stratejik adımlarının ve odaklanma çabalarının başarısını gösteriyor. Aynı dönemde Xiaomi’nin yüzde 33’lük satış artışı da dikkat çekici bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

CounterPoint’in raporunda, akıllı telefon pazarının son 10 çeyrekte devam eden daralmasının, dördüncü çeyrekte toparlanma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu toparlanma sürecinde, Huawei ve Xiaomi gibi ana oyuncuların stratejik adımları ve büyüme potansiyelleri belirleyici bir rol oynayabilir.

Huawei’nin bu başarısı, şirketin önceden belirlediği stratejik hedeflere ve hızla değişen tüketici taleplerine uyum sağlama yeteneğine bağlı görünüyor. Ancak, raporda Apple’ın yer almaması, şirketin Çin pazarındaki rekabet gücünün azalmış olabileceğine işaret etmektedir.

Bu pazar dinamikleri, sadece büyüme ve değişim eğilimleri açısından değil, aynı zamanda teknoloji devlerinin stratejik kararlarının ve mücadelelerinin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Huawei'nin çıkışı, şirketin sadece Çin'deki değil, küresel düzeydeki etkileyici konumunu vurguluyor.

Ancak, Apple’ın belirsiz bir performans sergilediği göz önüne alındığında, Çin pazarında rekabetin hala zorlu ve değişken olduğunu söylemek mümkün. Bu değişiklikler, pazardaki liderlik pozisyonlarının ve rekabet dinamiklerinin gelecekteki evrimini belirlemek adına önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Nurmurat Mommayev,

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı, İstanbul, Türkiye

2022