Türkmenistan ile AB, doğalgaz ihracat stratejilerini görüştü

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan ile AB, doğalgaz ihracat stratejilerini görüştü
Türkmenistan-AB Ortak Komitesi 22. Toplantısı, 19 Aralık 2023, Brüksel, Belçika.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bu yılın 19 Aralık tarihinde düzenlenen Türkmenistan-Avrupa Birliği (AB) Ortak Komitesi 22. Toplantısı’nda, enerji ve çevre konuları, doğalgaz ihracat stratejileri, metan emisyonlarını azaltma girişimleri ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ele alındı.

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı ve komitenin Türkmenistan Eş Başkanı Serdar Corayev başkanlığındaki Türkmenistan heyetinde ülkenin Eğitim Bakanı Başkan Yardımcısı, Türkmengaz Devlet Kurumu ve Türkmenhavayollar Ajansı’nın, ayrıca diğer ilgili Bakanlıkların temsilcileri yer aldı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü konuyla ilgili haber verdi.

Avrupa Birliği heyeti, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Avrupa Dış Eylem Servisi'nin (EEAS) Direktör Yardımcısı ve uluslararası işbirliği, ticaret, enerji, hareket ve ulaşım, iklim değişikliği, çevre, araştırma ve inovasyon alanında faaliyet gösteren çeşitli Avrupa Komisyonu Direktörlüklerinin üyeleri tarafından temsil edildi.

Görüşmede, Türkmenistan'ın makroekonomik durumu ve dünya ekonomisine entegrasyon meyilleri, özellikle ülkenin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olma arzusu çerçevesinde yukarıda bahsi geçen konular ele alındı.

Taraflar ulaştırma, eğitim, gençlik politikası, araştırma ve yenilik alanlarında işbirliği konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Ayrıca Türkmenistan heyetinin Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü temsilcileri, EEAS temsilcileri, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı temsilcileri ve Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü ile yaptığı görüşmelerde, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular geniş bir yelpazede masaya yatırıldı.

2022