Türkmenistan Meclisi, enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin Kanun tasarısını hazırlıyor

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan Meclisi, enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin Kanun tasarısını hazırlıyor
Türkmenistan Enerji Bakanlığı uzmanları çalışmaların gidişatını denetliyorlar.

Türkmenistan Meclisi Başkanı Dünyägözel Gulmanova, cuma günü video iletişim yolu ile düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a Türkmenistan Meclisi’nin ‘’Enerji Tasarrufu ve Enerjinin Verimli Kullanımına İlişkin’’ Kanun tasarısını hazırladığını bildirdi.

Türkmenistan resmi medyasına göre, Türkmenistan Meclisi Başkanı ülkede uygulanmakta olan dönüşüm programlarının yasal temelinin oluşturulması, endüstrilerin verimliliğinin arttırılması, halkın sosyal ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni yasaların kabul edilmesi ve mevcut yasaların iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bir rapor sundu.

Rapora göre, Türkmenistan Meclisi ayrıca Türkmenistan Medeni Kanunu’nun yeni versiyonunu ve Türkmenistan’ın ‘’Hidrometeorolojik Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu’nun tasarısını hazırlıyor.

Raporu dinleyen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, hazırlanmakta olan yeni yasa tasarılarının gelişmiş ve zamanın gerçeklerini karşılaması gerektiğini belirtti. Türkmenistan Devlet Başkanı, bu yasal düzenlemelerin uygulanmakta olan etkin devlet politikasını yansıtması ve Türkmenistan halkının refahını daha da arttırmayı amaçlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakanlar Kurulu toplantısında birçok taslak belge ve diğer konular ele elındı.

2022