Dragon Oil, Hazar Denizi’nin Türkmenistan kesiminde sondaj kuyuları açmaya başlayacak

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Dragon Oil, Hazar Denizi’nin Türkmenistan kesiminde sondaj kuyuları açmaya başlayacak
Türkmennebit Devlet Kurumu yetkilileri ile Dragon Oil İcra Direktörü Direktörü Ali Rashid Al-Jarwan arasında gerçekleşen görüşme, 5 Şubat 2024, Aşkabat, Türkmenistan.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) enerji şirketi Dragon Oil, 2024 yılında Türkmenistan’ın Hazar Denizi’ndeki 19 No.lu Blok’ta sondaj kuyuları kuyu açmaya başlayacak. Dragon Oil İcra Direktörü Ali Rashid Al-Jarwan, pazartesi günü Türkmenistan’ın Uluslararası Enformasyon Merkezi’ne konu ile ilgili bilgi verdi.

Al-Jarwan, uzmanlarının bu alanda sismik araştırmayı başarıyla tamamladığını ve şu anda arama çalışmalarına geçtiklerini vurguladı. Ayrıca Dragon Oil’in, Türkmennebit (Türkmenpetrol) Devlet Kurumu’nun teknik özelliklerini incelediğini belirtti.

Şirketin İcra Direktörü, Dragon Oil ve Türkmennebit Devlet Kurumu’nun işbirliği için etkili planlarının olduğunu vurgulayarak, 19 No.lu Blok’taki arama ve üretim çalışmalarında yeni bir sayfanın açılmasını umduğunu ifade etti.

Dragon Oil İcra Direktörü Ali Rashid Al-Jarwan, Türkmennebit Devlet Kurumu yönetimi ile görüşmek üzere Aşkabat’a geldi. Görüşmede taraflar, ortak çalışma deneyimini, Türkmenistan’ın yakıt ve enerji kompleksinin daha da geliştirilmesine yönelik iddialı planlarını göz önünde bulundurarak, uzun vadeli başarılı işbirliğini genişletme fırsatlarını ele aldılar. Görüşmede ayrıca Türkmenistan’ın halihazırda küresel enerji piyasasının gelişimine aktif olarak dahil olduğu kaydedildi.

Ocak 2024’te Dragon Oil, Türkmennebit Devlet Kurumu ile Dragon Oil (Türkmenistan) Ltd. Şirketi arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Belge uyarınca, Dubai merkezli Dragon Oil Türkmenistan’ın Balkan vilayetinde yer alan Çeleken bölgesi yakınlarında gelecek vaat eden üç sahayı geliştirmeye başlayacak.

Dragon Oil, 2000 yılından bu yana Ürün Paylaşım Anlaşması kapsamında petrol ve doğalgaz alanında Türkmenistan ile işbirliği yapmaktadır. Şirketin ana faaliyeti, Hazar Denizi’nde, özellikle de Çeleken Sözleşme Bölgesi’nde hidrokarbon kaynaklarının üretimidir.

2022