Doğu Goturdepe sahasındaki kuyudan yeni petrol akışı sağlandı

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Doğu Goturdepe sahasındaki kuyudan yeni petrol akışı sağlandı
Kuzey Goturdepe sahası, Balkan vilayeti, Türkmenistan.

Türkmennebit (Türkmenpetrol) Devlet Kurumu’nun Nebitgazburawlaýyş (Petrol ve Doğalgaz Sondaj) Tröstü’ne bağlı Nebitdag Sondaj İşleri Müdürlüğü’nün sondajcıları, geçtiğimiz günlerde Balkan vilayetinde bulunan Doğu Goturdepe sahasındaki 1841 No.lu kuyudan yeni endüstriyel petrol akışı elde ettiler. Balkan gazetesi, perşembe günü konu ile ilgili haber verdi.

Sondaj ekibi, 1.700 metre derinliğindeki kuyunun 1.412-1.418 metre derinliğinden yeni endüstriyel petrol akışı elde etmeyi başardılar.

Nebitdag Sondaj İşleri Müdürlüğü’nün sondajcıları, bu yıl petrol akışı sağlanan ilk kuyuda gerçekleştirdikleri teknik ve bakım çalışmalarının ardından, kuyuyu Goturdepenebit (Goturdepepetrol) Petrol ve Doğalgaz Üretim Müdürlüğü çalışanlarına teslim ettiler.

Müdürlüğün Kıdemli Jolojicisi Yazgılıç Kürrükov’a göre, modern sondaj ekipmanları daha derin katmanlarda bulunan ham petrol rezervlerine ulaşmakta yardımcı oluyor.

Türkmennebit Devlet Kurumu’nun Nebitgazburawlaýyş (Petrol ve Doğalgaz Sondaj) Tröstü’ne bağlı Nebitdag Sondaj İşleri Müdürlüğü’nün sondajcıları, Balkan vilayetinde bulunan Uzynada, Guýjyk, Altyguýy, Nebitdag, Barsagelmez, Goturdepe gibi hidrokarbon sahalarında faaliyet gösteriyorlar.

2022