Türkmenistanlı bilim insanları, çevre dostu bir inşaat malzemesi geliştirdiler

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistanlı bilim insanları, çevre dostu bir inşaat malzemesi geliştirdiler
Türkmenistan Bilimler Akademisi Teknoloji Merkezi laboratuvarındaki çalışmalardan bir kare, Aşkabat, Türkmenistan.

Türkmenistanlı bilim insanları, Türkmenistan Bilimler Akademisi Teknoloji Merkezi’nin biyoteknoloji laboratuvarında kumu güçlü bir maddeye dönüştüren canlı siyanoprokaryot (siyanobakteri) bakterilerine dayanıklı çevre dostu bir inşaat malzemesi geliştirdiler. Neytralnıy Turkmenistan (Tarafsız Türkmenistan) gazetesi, cumartesi günü konuyla ilgili haber verdi.

Bu malzeme kumu güçlü bir maddeye dönüştürür ve yeni kaldırımlar, eski yolların onarımı ve kaldırım plakalarının döşenmesi için kullanılabilir. Ayrıca gevşek kumdan kaynaklanan yol kirliliğinin önlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Bu inşaat malzemesi, küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 6’sından sorumlu olan çimento üretiminin aksine neredeyse hiç karbondioksit yaymamaktadır. Malzemedeki bakteriler sera gazlarını emmekte ve doğal jelden beslenerek, mineralizasyon süreçleri yoluyla kalsiyum karbonat üretmektedir. Ortaya çıkan yenilikçi yapı malzemesi yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiştir.

Yol yapım çalışmalarında yararlanıldığında, bu yapı malzemesi otoyollarda kum bariyeri için koruyucu bir malzeme olarak da kullanılabilir.

Aralarında bu alanda araştırma yapan yabancı bilim insanlarının da bulunduğu bir dizi bilim insanına göre, bu ‘canlı’ malzeme uygulama ölçeği açısından müthiş bir potansiyele sahiptir.

Siyanobakteriler veya mavi-yeşil algler olarak da bilinen siyanoprokaryotlar, oksijen üretimiyle birlikte fotosentez yapabilen büyük Gram-negatif bakterilerden oluşan önemli bir gruptur. Ayrıca dünya üzerinde kalıntıları bulunan en eski mikroorganizmalara en yakın olanlardır. Siyanoprokaryotlar en karmaşık şekilde organize olmuş ve morfolojik olarak farklılaşmış prokaryotik mikroorganizmalar arasındadır. Neredeyse yüksek bitkiler gibi moleküler oksijen üretme yeteneğine sahiptirler. Dünya atmosferinin 2,5 milyar yıl önce oksijenli hale gelmesi onlar sayesinde olmuştur.

2022