Türkmenistan, devlet mülkiyetini özelleştirmeyi devam ediyor

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan, devlet mülkiyetini özelleştirmeyi devam ediyor
Müzayede 30 Eylül'de Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan'ın devlet mülkiyetinin özelleştirilmesine ilişkin mevzuatı uyarınca, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, devlet mülklerinin satışı için açık artırma ilan etti.

Özelleştirilecek nesnelerin listesi Neytralnıy Turkmenistan gazetesinin Pazartesi günkü sayısında yayınlandı. Müzayede 30 Eylül'de Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Türkmengaz Devlet Kurumu, Türkmenhaly Üretim Birliği, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı, Lebap ve Mary vilayet valiliklerinin objeleri müzayedeye çıkarılacak.

Türkmenistan vatandaşları, yabancı uyruklular ve Türkmenistan'ın devlet dışı tüzel kişilikleri ve öngörülen biçimde başvuru yapan yabancı tüzel kişiler, depozito ve özel ücret ödemiş ve müzayedeye katılmak için kayıt yaptıranlara Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen usulde açık artırmaya katılmalarına izin verilmektedir.

Yabancı tüzel kişiler, yabancı devletlerin kanunlarına göre kurulan uluslararası kuruluşlar, bunların daimi temsilcileri ve Türkmenistan'daki şubeleri, yalnızca Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ekonomiyi Risklerden Korunma Ajansı'nın kararıyla devlet mülkiyetinin özelleştirilmesine katılabilir.

Başvuruları kabul etmek ve kayıt etmek bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir ve müzayededen 24 saat önce sona erer. Katılımcıların kayıtları müzayede günü saat 9.00'da başlar.

Müzayedeye katılım prosedürüne ilişkin istişareler ve özelleştirme nesneleri hakkında ek bilginin sağlanması, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Emlak İlişkileri ve Girişimciliği Destekleme Dairesi ve ilgili departmanlar tarafından yürütülmektedir.

Tüm teklif sahiplerine, tesisler hakkında bilgi alma imkanı sağlanıyor. Devlet tesisler bütün yükümlülükleri ile özelleştirilmektedir.

 

2022