Türkmenistan'da 2021 yılında maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılacak

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da 2021 yılında maaşlara yüzde 10 oranında zam yapılacak
Türkmenistan'ın GSYİH'si bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 5,8 büyüdü.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu'nun cuma günkü genişletilmiş toplantısında, ulusal ekonominin sektörlerinin bu yılın ilk dokuz ayında yaptığı çalışmaların sonuçları özetlendi. Devlet Başkanlık programının uygulanması ve Türkmenistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik diğer programlar görüşülerek, geleceğe yönelik öncelikler belirlendi.

TDH’nin haberine göre, Başkan Yardımcısı Gadırgeldi Müşşikov, bu yılın ocak-eylül aylarını kapsayan dönem için makroekonomik göstergeler hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı, bu dönemde GSYİH'nın yüzde 5,8 büyüdüğünü kaydetti. Başkan Yardımcısı Müşşikov'a göre, bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre GSYİH yüzde 4,2 oranında artarak, ekonomi sektöründe normal üretime ulaştı.

Raporda, perakende ticaret cirosunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 oranında, çalışan ücretlerinin büyük ve orta ölçekli işletmelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında arttığını, tüm finansman kaynaklarına harcanan sermayenin ise 22,2 milyar manata ulaştığı bildirildi.

Bundan başka da, raporda 1 ocak 2021 yılından itibaren çalışan maaşlarını, emekli maaşlarını, lisans ve lisansüstü ögrenim gören öğrencilerin burslarını, Devlet yardımlarını yüzde 10 oranında artırmak için Bakanlıkların ve ilgili Dairelerin mali performansına ilişkin ön tahminler de iletildi. Devlet Başkanı, raporu dinledikten sonra ilgili Kararı imzaladı.

Toplantıda Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, öncelikli çalışma alanlarına odaklandı. Devlet Başkanı, Türkmen ekonomisin(enerji piyasası dahil) liberalleştirilmesi, rekabetin geliştirilmesi, iş koşullarının iyileştirilmesi ve Türkmen ekonomisinde kamu payının azaltılması çalışmalarına devam etmenin önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca Devlet Başkanı, petrol ve doğalgaz kompleksini denetleyen Muratgeldi Meredov'a, ulaştırma ve iletişim sektörünü denetleyen Bayramgeldi Övezov'a ve ticaret kompleksini denetleyen Çary Gılıcov'a kınama cezası verdi.

Devlet Başkanı ayrıca, sağlık, eğitim ve spordan sorumlu Başkan yardımcısı Pürli Agamuradov'u, görevini yerine getirmedeki noksanlıklarından dolayı görevinden aldı. Devlet Başkanı bu göreve Mammetmurat Geldiniyazov'u getirken, onu Bakanlar Kurulu Daire Başkanı görevinden aldı.

2022