Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi, petrol arıtma derinliğini arttırıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi, petrol arıtma derinliğini arttırıyor
Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi, Türkmenistan'ın en büyük üretim kompleksidir.

Türkmenbaşı Petrol Rafineri Kompleksi (TPRK), petrol arıtma derinliğini yüzde 86'dan (2019 yılı verisi)  yüzde 92'ye çıkaracak. Bu, TPRK’nin petrol arıtma alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmasını sağlayacaktır.

Perşembe günü ORİENT.tm’nin, TPRK Başkanı Devran Çişiyev’in  Aşkabat’ta yapılan “ Türkmenistan’ın Petrol’ü ve Gaz’ı -2020” Uluslararası Konferansında yaptığı konuşmasına dayandırarak verdiği habere göre, petrol arıtma seviyesindeki bu artış, TPRK’de yapım aşamasında olan gecikmiş koklaşma ve katran asfalt giderme tesisinin faaliyete geçmesi ile ilgilidir.

D. Çişiyev, TPRK'in sistemik modernizasyonu çerçevesinde yeni teknolojilerin kullanımlarına devam edilmesinin, Euro-5 standartını karşılayan çevre dostu otomobil benzini ve dizel yakıtı üretimine tam geçişi amaçladığını aktardı.

Şu anda TPRK’da birincil ve ikincil petrol arıtmaya yönelik, yani EDT-AB (Elektrikli Demineralizasyon Tesisi-Atmosferik Borular), katalitik kırma ve dönüştürme, reaktif yakıt saflaştırma, dizel yakıt arıtma, olefin alkilasyonu ve hafif benzin izomerizasyonu tesisleri bulunmaktadır.

TPRK'nin modernizasyonu sırasında, polipropilen film, polipropilen torbalar, bitüm, kok ve kalsine edilmiş kok üretim tesisleri, ham yağlar ve polipropilen üretim tesisleri faaliyete geçti. Kompleksin üretiminin dijital hale getirilmesine de devam edilmektedir. Halihazırda, gözetleme ve kontrol tesislerinden bilgi toplama, işleme, görüntüleme ve arşivleme sistemleri uygulanmaktadır.

TPRK, çevre standartlarına uygun her türlü petrol arıtma ve petrokimya ürünleri üretmektedir. Yüksek oktanlı etilen içermeyen otomobil benzini, havacılık, hafif ve teknik gazyağı, sıvılaştırılmış petrol gazı türleri, dizel yakıt çeşitleri, EKO-4 ve EKO-5 yakıtları, 30'dan fazla ham yağ türü, polipropilen, elektrotla kalsine edilmiş kok, yüksek kaliteli yol ve inşaat bitümü, düşük kükürtlü akaryakıtlar TPRK’nin ana üretimleridir.

TPRK, Türkmenistan'ın en büyük üretim kompleksidir ve hacim olarak önde gelen petrol rafinaj şirketleriyle karşılaştırılabilir. TPRK kendi bünyesinde iki fabrika, çok sayıda petrol üsleri ve dolum istasyonlarını barındırmaktadır. 

2022