Türkmenistan'da yeni İdari İş Kanunu onaylandı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da yeni İdari İş Kanunu onaylandı
Türkmenistan'ın İdari İş Kanunu, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek.

Türkmenistan gazetesi’nin 4 Kasım sayısında, “Türkmenistan’ın İdari İş Kanunu’nun Onaylanması ve Uygulanmasına Ilişkin” Türkmenistan Kanunu yayınlandı. Türkmenistan'ın ilgili Kanunu bu yıl 24 Ekim'de, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.

Bu Kanun, devlet ile vatandaş arasındaki hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda adli kovuşturma usulünü, bu uyuşmazlıkların mahkemede ele alınması ve çözülmesine ilişkin usul ilkeleri ve kuralları belirler.

İdari İş Kanunu’nun temel görevleri, idari organlarla ilişkilerde hukukun üstünlüğünü, bireylerin hak ve özgürlüklerini, tüzel kişilerin meşru çıkarlarını sağlamaktan; Devlet ile vatandaş arasındaki hukuki ilişkiler alanında ihlal edilen veya tartışılan bireylerin hak ve özgürlüklerinin, tüzel kişilerin meşru menfaatlerinin korunması; hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve devlet ile vatandaş arasındaki hukuki ilişkiler alanında ihlalleri önlemekten ibarettir.

Kanun’da belirtildiği gibi, idari işlemler hukuk ilkeleri, hukuk ve mahkemeler önünde eşitlik, hakimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı, soruşturma, açıklık, rekabet gücü, tarafların eşitliği ve adli incelemenin yürütülmesi ilkelerine uygun olarak yürütülür.

Türkmenistan İdari İş Kanunu, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek.

2022