Türkmenistan devlet tesislerinin satışına yönelik müzayede yapacak

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan devlet tesislerinin satışına yönelik müzayede yapacak
Müzayede 26 Şubat 2021 tarihinde Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, devlete ait tesislerin özelleştirilmesine yönelik açık arttırma ilan etti.

Türkmenistan gazetesinin çarşamba günkü haberine göre açık arttırma, 26 Şubat 2021 tarihinde Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Türkmenavtoulagları Ajansı, Türkmenhalı Devlet Birliği, Türkmenistan Devlet Yayınevi Servisi, Aşkabat Belediyesi, Mari ve Lebap vilayet valiliklerinin objeleri satışa çıkacak.

Türkmenistan vatandaşları, yabancı uyruklular ve Türkmenistan’ın devlet dışı tüzel kişilikleri ve öngörülen biçimde başvuru yapan yabancı tüzel kişilere, depozito ve özel ücret ödeyerek müzayedeye katılmak için kayıt yaptıranlara Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen usulde müzayedeye katılmalarına izin verilmektedir.

Yabancı tüzel kişiler, yabancı devletlerin kanunlarına gore kurulan uluslararası kuruluşlar, bunların daimi temsilcileri ve Türkmenistan'daki şubeleri, müzyedeye yalnızca Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ekonomiyi Risklerden Koruma Ajansı'nın kararıyla katılabilir.

Başvuruları kabul ve kayıt etmek işlemleri bu ilanın yayımlandığı tarihten itibarenTürkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir ve açık arttırmadan 24 saat önce sona erer. Katılımcıların kayıtları müzayede günü saat 09:00'da başlar.

Müzayedeye katılım prosedürü ve özelleştirilecek tesislere ilişkin ek bilgiler, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Emlak İlişkileri ve Girişimciliği Destekleme Dairesi'nden, Aşkabat şehri ve vilayetlerin Maliye ve Ekonomi Müdürlüklerinin ilgili bölümlerinden temin edilebilir.

2022