Türkmenistan’da özelleştirme faaliyetleri devam ediyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da özelleştirme faaliyetleri devam ediyor
Müzayede, 14 Nisan 2021 tarihinde Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, devlete ait tesislerin özelleştirilmesine yönelik müzayede ilan etti.

Türkmenistan gazetesinin çarşamba günkü haberine göre müzayede, 14 Nisan 2021 tarihinde Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nda yapılacak.

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, Türkmenavtoulagları Ajansı, Türkmenhalı Devlet Birliği, Mari ve Lebap vilayet valiliklerinin objeleri satışa çıkacak.

Türkmenistan vatandaşları, yabancı uyruklular ve Türkmenistan’ın devlet dışı tüzel kişilikleri ve öngörülen biçimde başvuru yapan yabancı tüzel kişilere, depozito ve özel ücret ödeyerek müzayedeye katılmak için kayıt yaptıranlara Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen usulde müzayedeye katılmalarına izin verilmektedir.

Yabancı tüzel kişiler, yabancı devletlerin kanunlarına gore kurulan uluslararası kuruluşlar, bunların daimi temsilcileri ve Türkmenistan'daki şubeleri, müzayedeye yalnızca Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ekonomiyi Risklerden Koruma Ajansı'nın kararıyla katılabilirler.

Başvuruları kabul ve kayıt etmek işlemleri bu ilanın yayımlandığı tarihten itibarenTürkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir ve müzayededen 24 saat önce sona erer. Katılımcıların kayıtları müzayede günü saat 09:00'da başlar.

Müzayedeye katılım prosedürü ve özelleştirilecek tesislere ilişkin ek bilgiler, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Emlak İlişkileri ve Girişimciliği Destekleme Dairesi'nden, Aşkabat şehri ve vilayetlerin Maliye ve Ekonomi Müdürlüklerinin ilgili bölümlerinden temin edilebilir.

2022