Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi ücretli hizmetleri değerlendirme olasılıklarını ele aldı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi ücretli hizmetleri değerlendirme olasılıklarını ele aldı
Görüşmede, 2022 yılında Türkmenistan’ın istatistik sistemi için belirlenen konular masaya yatırıldı. (Fotoğraf: TSGB)

Türkmenistan Devlet İstatistik Komitesi uzmanları ile BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) temsilcileri arasında salı günü video iletişim yoluyla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından sağlanan ücretli hizmetlerin hacminin değerlendirilmesinde halka danışmanlık desteği sağlama olasılığı ele alındı.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin (TSGB) resmi web sitesinde yer alan habere göre, uzman sıfatıyla Resmi İstatistik Bölge Danışmanı Jean Smith ve Asya ve Pasifik İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan sorumlu Pinar Ukar konuşma gerçekleştirdiler.

Türkmenistan ve UNESCAP uzmanlarI, kabul görmüş uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar doğrultusunda ücretli hizmetlerin seçmeli deneyimleme metodolojisinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 2019-2025 yılları için Türkmenistan’ın Sosyo-Ekonomik Açıdan Kalkındırılması Programı'na uygunlukta, 2022 yılında Türkmenistan’ın istatistik sistemi için belirlenen konular da masaya yatırıldı.

Küçük ve orta ölçekli girişimcilik, Türkmenistan Milli ekonomisinin ve sosyal sisteminin önemli bir parçası olmakla birlikte, Türkmenistan’ın kalkınmasında, yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında ve rekabet ortamının yaratılmasına yönelik programların uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

2022