FAO, Orta Asya ve Türkiye’de tarım projesinin süresini uzatıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
FAO, Orta Asya ve Türkiye’de tarım projesinin süresini uzatıyor
COVİD-19 salgını ile ilgili kısıtlamalar, projenin bazı alanlarında uygulama süreçlerinin ertelenmesine neden oldu.

Birleşimiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) ‘’Orta Asya ve Türkiye'de Tuzdan Etkilenmiş ve Kuraklığa Duyarlı Tarımsal Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi-2’’ başlıklı bölgesel projesinin süresi Kasım 2024’e kadar uzatıldı. İlgili karar, perşembe günü Almatı’da yapılan Porje Yönetimi Komitesi’nin olağanüstü toplantısında kabul edildi.

FAO’dan yapılan basın açıklamasına göre, sadece Orta Asya’da değil, tüm dünyada getirilen COVİD-19 kısıtlamaları, projenin bazı alanlarında uygulama süreçlerinin ertelenmesine neden oldu.

Aynı zamanda 2021 yılında GEF kapsamında gerçekleştirilen projenin orta vadeli değerlendirilmesine yönelik nihai raporda belirtildiği gibi, başta doğal kaynak yönetimi olmak üzere birçok alanda etkin yaklaşımların hayata geçirilmesinde önemli gelişmeler kaydedildi.

Açıklamada belirtildiği gibi, bu proje çerçevesinde oluştulan çok uluslu işbirliği ve ileri düzeyde gerçekleştirilen deneyim alışverişi siyasi, hukuki ve kurumsal mekanizmaların ve iklim koşullarıyla uyumlu tarım teknolojilerinin oluşmasını teşvik etti.

Bağımsız uzmanlardan oluşan bir grup, toplantıda projenin uygulanmasının değelendirilmesi haricinde, tarım danışma hizmetlerinin geliştirilmesinde ülkelerin desteklenmesi, önemli araştırma ve sonuçların devamlılığını sağlamaya yönelik diğer etkinliklerin düzenlenmesi gibi önerilerde bulundular.

Mayıs 2018’de başlatılan ve 75 milyon ABD doları tutarında maliyeti olan beş yıllık ‘’Orta Asya ve Türkiye'de Tuzdan Etkilenmiş ve Kuraklığa Duyarlı Tarımsal Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi-2’’ başlıklı FAO/GEF projesi, en büyük sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi girişimlerinden biridir ve katılımcı ülke hükümetleri tarafından finanse edilmektedir.

FAO/GEF çok uluslu projenin temel amacı, Orta Asya ve Türkiye’de tuzdan etkilenmiş ve kuraklığa duyarlı tarımsal alanlarda entegre doğal kaynak yönetimine yönelik gelişmiş teknolojileri ve yaklaşımları geniş çapta yaymaktan ibarettir.