Türkmenistan ulaşım siteminin CBS haritası oluşturuluyor

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan ulaşım siteminin CBS haritası oluşturuluyor
CBS, ilgili arazi parçalarının dijital haritası şeklindedir ve tesisler hakkında detaylı bilgileri içermektedir.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun salı günü video iletişim yolu ile düzenlenen toplantısında Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mämmethan Çakiyev, Türkmenistan’ın ulaşım alanında Coğrafi Bilgi Sistemi’nin (CBS) geliştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkına Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a rapor verdi.

Türkmenistan resmi medyasında yer alan habere göre, Mämmethan Çakiyev Türkmenistan’ın transit koridorlarını, önemli kara ve demiryollarını, hizmet noktalarını, uluslararası hava limanlarını ve onların kargo terminallerini daha da aktif hale getirmeyi amaçlayan dijital CBS haritasının geliştirilmesine ilişkin öneriyi Türkmenistan Lideri’nin değerlendirmesine sundu. Sistem, yakıt ikmali olanakları, deniz limanları, postaneler, lojistik merkezler ve hava limanları, sınır kapıları ve gümrük noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeriyor.

Ajans Genel Müdürü, çalışmaların Türkmenistan ulaşım ve transit koridorlarının potansiyelini kapsamlı bir şekilde bünyesinde barındırdığını aktardı.

Türkmenistan Devlet Başkanı raporu dinledikten sonra öneriyi onayladı ve Mämmethan Çakiyev’e bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdi.

CBS, ilgili tesisler hakkında coğrafi bilgileri toplamak, depolamak, analiz etmek ve grafiksel olarak görüntülemek için uygun bir sistemdir. Bu sistem, ilgili arazi parçalarının dijital haritası şeklindedir ve tesisler hakkında detaylı bilgileri içermektedir.

2022