Türkmenistan'da Ulaşım Diplomasisi Programı onaylandı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da Ulaşım Diplomasisi Programı onaylandı
Program, Türkmenistan Karayolu Ulaşım Yasası’nı geliştirmeyi, ulaşım alanında uluslararası kuruluşlar ile karşılıklı yarar sağlayan verimli işbirliğini sürdürmeyi içermektedir.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, cuma günü video iletişim yolu yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 2022-2025 Ulaşım Diplomasisi Kalkınma Programı’ını onayladı.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Devlet Gümrük Servisi ve Merkez Bankası’na, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 2022-2025 Ulaşım Diplomasisi Kalkınma Programı’nda belirtilen tedbirleri uygulama talimatı verildi.

İlgili taslak belge, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından sunuldu.

R.Meredov Türkmenistan Lideri’ne sunduğu raporda, belgenin Türkmenistan’daki tüm araç çeşitlerinin malzeme ve teknik temelinin kapsamlı modernizasyonu, ulaşım sisteminde modern yapıların oluşturulması, Türkmenistan’ın uluslararası transit ulaşım koridorları bölge merkezi konumunun daha da pekiştirilmesine yönelik stratejik öneme sahip tedbirleri öngördüğünü aktardı.

Program, Türkmenistan ulaşım sistemi ve uluslararası ulaşım işbirliğinin yasal çerçevesini geliştirmeyi, Türkmenistan Karayolu Ulaşım Yasası’nı hazırlamayı, ulaşım alanında uluslararası kuruluşlar ile karşılıklı yarar sağlayan verimli işbirliğini sürdürmeyi içermektedir.

Ayrıca belgede Türkmenistan’ın Avurpa-Kafkasya-Asya (TRACECA) uluslararası ulaşım koridoru Hükümetlerarası Komisyonu’na katılmak için çalışmalar yapılması ve multimodal taşımacılığın geliştirlimesine yönelik Küresel Transit Belgesi’nin dijital çözümlerinden yararlanma olasılıklarının incelenmesi görevleri tanımlandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı, toplantıda Türkmenistan ile yabancı ülkeler arasındaki bazı uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin Kararı imzaladı.

2022