Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı dijital hizmetler yelpazesini genişletti

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı dijital hizmetler yelpazesini genişletti

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni e.fineconomic.gov.tm devlet hizmet portalı faaliyete geçirildi.

Yeni portal sayesinde vergi mevzuatına uygun belgeler (beyanname, başvuru ve tebligat), vergi dairesine gitmeden çevrimiçi olarak gönderilebilir.

Ayrıca tüzel kişilerin ve yatırım projelerinin devlet tescili bölümü ile birlikte ihalelere ve müzayedelere çevrimiçi katılma hizmeti de oluşturuldu.

Portalın hizmetleri, organizasyonel ve yasal yapısına bakılmaksızın, tüzel kişiler ve tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetlerinde bulunan gerçek kişiler için geçerlidir.

Halihazırda tüzel kişilerin ve yatırım projelerinin devlet tescili bölümü hizmetleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  • Tüzel kişiliğin adının teyidi
  • Tüzel kişiliğin tescili
  • Tüzel kişiliğin yeniden tescili
  • Tüzel kişiliğin tescil süresinin uzatılması.

Yeni çevrimiçi hizmetler, Türkmenistan’da uygulanmakta olan 2019-2025 Yılları Dijital Ekonomiyi Geliştirme Konsepti uyarınca faaliyete geçirildi.

2022