Dmitriy Şlapaçenko: Türkmenistan'ın karbon emisyonlarını azaltma imkanı bulunuyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Dmitriy Şlapaçenko: Türkmenistan'ın karbon emisyonlarını azaltma imkanı bulunuyor
BM’nin Türkmenistan Daimi Koordinatörü Dmitiry Şlapaçenko

BM’nin Türkmenistan Daimi Koordinatörü Dmitiry Şlapaçenko, perşembe günü Aşkabat’ta faaliyetlerine başlayan ‘’Hidrokarbon Kaynakları Çıkarımının Ekolojik Yönleri ve Hidrojen Enerjisinin Geliştirilmesine Yönelik Beklentiler’’ başlıklı Uluslararası Bilimsel Konferansta yaptığı konuşmada, Türkmenistan’ın atmosfere salınan karbon emisyonlarını minimuma indirme imkanının bulunduğunu kaydetti.

Forum Türkmennebit (Türkmenpetrol), Türkmengaz ve Türkmengeologiýa (Türkmenjeoloji) Devlet Kurumları tarafından Türkmen Forum ve GaffneyCline şirketleri ile ortaklıkta düzenleniyor.

BM’nin Türkmenistan Daimi Koordinatörü’nün ifadelerine göre, Türkmenistan’da metan gazı emisyonunun yüzde 75 azaltılabileceği ve bunun yarısından fazlasının ise hiçbir masraf gerektirmeyeceği tahmin ediliyor.

Dmitiry Şlapaçenko ayrıca, Türkmenistan’ın Orta Asya’da karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve bu yönde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini öngören Bölgesel İklim Teknolojileri Merkezi’ni oluşturmak için bir teklifte bulunduğunu not etti.

Bunun yanı sıra forumda enerji beklentileri, bölgenin enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkmenistan’ın konumu, sürdürülebilir enerjinin teşvikinde finans kurumlarının rolü, hidrokarbon üretiminde ve karbon emisyonlarının minimuma indirilmesinde yenilikçi tekonolojiler ve ‘know how’lardan yararlanılması, hidrokarbon kaynaklarının işlenmesi ve taşınmasına yönelik uluslararası kapsamda işbirliği yapılması gibi konular masaya yatırıldı.

2022