Aşkabat'ta Türkmenistan'ın DTÖ'ye katılması üzerine 'yuvarlak masa' toplantısı yapıldı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Aşkabat'ta Türkmenistan'ın DTÖ'ye katılması üzerine 'yuvarlak masa' toplantısı yapıldı
Toplantıya Türkmenistan’da faaliyet gösteren diplomatik misyonların, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri katıldılar.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, salı günü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktör Yardımcısı Xiangchen Zhang başkanlığındaki DTÖ heyeti ile Türkmenistan’ın DTÖ’ye katılımını incelemek için oluşturulan Hükümet Komisyonu arasında yapılan ‘yuvarlak masa’ toplantısına ev sahipliği yaptı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya ayrıca Türkmenistan’da faaliyet gösteren diplomatik misyonların, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri katıldılar.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, toplantıda ülkenin esas amacının DTÖ’ye tam üye olmaktan ibaret olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Türkmenistan’ın tam üyelik konusunda DTÖ ile yakın işbirliğini sürdürmek için gerekli çabayı harcayacağına vurgu yapıldı.

‘Yuvarlak masa’ toplantısında Türkmenistan’ın DTÖ’de ‘katılımcı ülke’ statüsüne sahip olmasının, dış ticarette ülkenin konumunun güçlenmesine, güvenilir ve sorumlu bir ülke olarak prestijinin artmasına, yabancı yatırımların çekilmesine, ayrıca DTÖ ile Türkmenistan arasındaki organize işbirliğinin ilerletilmesine ve bu alanda kapsamlı çalışmaların sürdürülmesine yardımcı olacağı not edildi.

Türkmenistan’ın DTÖ’ye resmi üyelik başvurusu 24 Kasım 2021’de kabul edildi. Şubat 2022’de Türkmenistan’a DTÖ’ye katılımcı ülke (aktif gözlemci) statüsü verildi.

2022