Türkmenistan, FAO ve Türkiye’nin yardımlarıyla gıda israfını azaltmayı hedefliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, FAO ve Türkiye’nin yardımlarıyla gıda israfını azaltmayı hedefliyor
Viroel Gutu, 2 Aralık 2020’de Türkmenistan’ın FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) kapsamında uygulanan üç bölgesel projeyi resmen onayladığını belirtti.

Türkmenistan, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye’nin yardımıyla gıda israfını azaltmayı hedefliyor. Trend ajansı, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu’ya atıfta bulunarak, perşembe günü konu ile ilgili haber verdi.

Viroel Gutu, 2 Aralık 2020’de Türkmenistan’ın FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) kapsamında uygulanan üç bölgesel projeyi resmen onayladığını belirtti.

Viorel Gutu, ‘’Bunlardan biri de politikaların, stratejilerin ve yatırım programlarının uygulanması yoluyla hem Milli hem de bölgesel düzeyde gıda kayıp ve israfının azaltılmasını hedefleyen, üretim ve perakendedeki kayıpları azaltma yollarına ilişkin bilgileri paylaşan, tüketiciler arasında farkındalığın arttrılmasını teşvik eden bir projedir.’’ ifadelerinde bulundu.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü’ne göre, Türkmenistan’da şu anda özellikle üretim zincirinde gıda kayıp ve israfına ilişkin faaliyet yürüten taraflarla anketler ve saha araştırmaları yapılıyor.

Ayrıca gıda kayıp ve israfının önlenmesi ve yönetimi ile ilgili Milli mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin faaliyetler de devam etmektedir.

Türkmenistan ile FAO arasındaki işbirliği, ülkenin örgüte katıldığı 1995 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdü. Yıllar içinde FAO’nun teknik desteği, Milli kapasitenin arttırılması ve çevre başta olmak üzere gıda güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili çok çeşitli alanları kapsadı.

2022