Türkmenistan, 2023’de yüzde 6,5’lik GSYİH büyümesi hedefliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, 2023’de yüzde 6,5’lik GSYİH büyümesi hedefliyor
Türkmenistan Devlet Başkanı, yeni işletmelerin kurulması vasıtası ile yaklaşık 3.000 kişilik yeni istihdam alanları oluşturulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, cuma günü yapılan ve 2022 yılında yürütülen çalışmaların özetlendiği Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında, Türkmenistan’ın 2023 Yılında Sosyo-Ekonomik Açıdan Geliştirilmesine İlişkin Programı’nı onayladı. Bu belge gereğince, 2023 yılında Türkmenistan’da yüzde 6,5’lik bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi hedefleniyor. İlgili haber, Türkmenistan resmi medyası tarafından servis edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı’na göre, bu progam uyarınca Türkmenistan ekonomisinin sektörleri ve ülke bölgelerini istikrarlı bir şekilde kalkındırılması, üretim işletmelerinin tam kapasite ile çalışmalarının sağlanması, yeni işletmelerin kurulması vasıtası ile yaklaşık 3.000 kişilik yeni istihdam alanlarının oluşturulması öngörülüyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ayrıca, toplam dış ticaret hacminin 19,4 milyar ABD dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bunun yanında küçük ve orta ölçekli girişimciliğin geliştirilmesi öngörülüyor. GSYİH’deki özel sektör payının (akaryakıt ve enerji kompleksi hariç) yüzde 71,3’e çıkarılması planlanıyor.

Bu belge, ‘’Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 2022-2028 Yıllarında Ülkeyi Sosyo-Ekonomik Açıdan Kalkındırma Programı’’nı başarı ile hayata geçirmek amacıyla kabul edildi.

Türkmenistan GSYİH’si, 2022 yılında yüzde 6,2 büyüdü.

2022