Ekonomi

Türkmenistan ulaşım siteminin CBS haritası oluşturuluyor

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun salı günü video iletişim yolu ile düzenlenen toplantısında Bakanlar Kurulu’na bağlı Ulaşım ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mämmethan Çakiyev, Türkmenistan’ın ulaşım alanında...

TPRFK, ithal ikame ürünlerin üretimi üzerine çalışma yapıyor

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun salı günü video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında Türkmenistan’ın petrol ve doğalgaz sektöründen sorumlu Başkan Yardımcısı Şahım Abdrahmanov, Türkmenbaşı Petrol Rafinerileri Fabrikalar...
2022