Makaleler

Türkmenistan’da vergi mevzuatı kavramı

Türkmenistan’ın Vergi Kanunu, Türkmenistan Devlet bütçesine dahil olan vergi sistemini, vergilendirmenin genel ilkelerini, ortaya çıkma sebeplerini (değişiklik, fesih) ve vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirme usullerini,...

TurkmenExporters.com.tm: Girişimciler için ihracat platformu

Günümüz girişimcilik faaliyetlerinde en önemli başarı kriterlerinin biri de ihracat göstergeleridir. Mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması anlamına gelen ihracat kavramı, Türkmenistan’ın dış siyaseti ve...

Hazar Denizi’nin artan önemi

Son birkaç yıldır kıyıdaş ve diğer bölge ülkeleri için Hazar Denizi’nin önemi giderek artmaktadır. 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde gerçekleşen 5. Hazar Ülkeleri...

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu, Türkmenistan Milli ekonomisinin gelişmesine ve ekonomik güvenliğine katkıda bulunan gümrük faaliyetlerinin yasal, ekonomik ve organizasyonel temelini tanımlamaktadır. Türkmenistan’daki gümrük faaliyetleri, ülkenin gümrük sınırından...

Çöllerin ekosistem açısından önemi

Çöl, yıllık 250 mm'den az yağış alan bölgeler için kullanılan coğarfi bir tabirdir. Çöllerdeki toprakta organik madde miktarı az olmasına karşın mineraller bakımından zengindir. Bu...

Giderek büyüyen enerji pazarı: Hindistan

Hindistan dünyanın en büyük ikinci kalabalık nüfuslu ülkesi olup, 2004 yılından beri nüfusu yıllık ortalama 1,6 oranında büyümeye devam etmektedir. Günümüzde Hindistan enerji tüketiminde dünyada...

Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?

Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, emlakçı yeterlilik belgesine sahip kişiler emlakçı olarak mesleki faaliyetlerde bulunabilirler. Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık mesleğini icra etmek üzere başvuran...
2022