Makaleler

Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme...

Pamuk: Tekstil ve dokuma sanayisindeki büyümenin temeli

Pamuk, sadece kumaş veya iplikle sınırlı kalmayıp, dünya çapında milyonlarca insana istihdam sağlayan, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmadaki rolü ile de önemlidir. Bunun yanında birçok...

Üretim otomasyonunun ülkeler açısından önemi

Üretimin otomasyonu hem üretimde artış hem de üretim maliyetlerini azaltarak şirketlerin kar marjlarını arttırmaktadır. Bu yerel ve küresel rekabette işletmelere avantaj sağlamaktadır. Robotlar zaten tüm dünyada,...

Türkmenistan'da işletmeler nasıl bölünebilir ve ayrılabilirler?

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişikin’’ Kanunu’nun 53. maddesine göre, işletmelerin bölünmesi ve ayrılması aşağıdaki şekilde yapılır: Bir işletmenin bölünmesi, bu işletmenin mülkiyetinin iki veya daha fazla yeni ortaya...
2022