Makaleler

Yenilenebilir Enerji: Geleceğin yolculuğu

Dünyamız artan enerji ihtiyacı ve çevresel zorluklarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji, enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik için önemli bir başlangıç noktasıdır. Ancak bu...

Türkmenistan’da turizm işi düzenlemenin yasal dayanağı

Türkmenistan’da turizm işi düzenlemenin yasal çerçevesi, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 11 Kasım 2011 tarihli ‘’Turizm, Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Hizmetleri İşinin Ruhsatlandırılmasına İlişkin’’ Kararı ile...
2022