Makaleler

Türkmenistan’da noterlerin görevleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanununun 24. Maddesine göre, noterler aşağıdakileri ifa etmekle yükümlüdürler: mesleki görevlerini bu Kanuna ve yeminlerine uygun olarak yapmak; meslek etiğine uymak; bu...

Metan emisyonlarının azaltılmasında eko-yakıtların rolü

Yenilenebilir yakıtlar, tarım, ormancılık, gıda, kentsel ve plastik atıklardan üretilen nötr veya düşük karbonlu sıvı yakıtlardır. Ulaşım, Avrupa Birliği'nde (AB) toplam sera gazı emisyonlarına yüzde 25’i...

Çöl turizminin ulusal ekonomilere katkısı

Çöl turizmi, dünya çapında giderek popüler hale gelen bir turizm kavramıdır ve iş yaratmaya ve sosyo-ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Çöl alanlarına sahip ülkeler...
2022