Türkmenistan’da noterlerin görevleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da noterlerin görevleri nelerdir?
Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanununun 24. Maddesine göre, noterler noter işlemlerinin hukuki sonuçlarını başvuru sahiplerine bildirmekle yükümlüdürler.

Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanununun 24. Maddesine göre, noterler aşağıdakileri ifa etmekle yükümlüdürler:

 • mesleki görevlerini bu Kanuna ve yeminlerine uygun olarak yapmak;
 • meslek etiğine uymak;
 • bu Kanunun gerekliliklerine ve Türkmenistan’ın diğer normatif yasal düzenlemelerine uygun olarak noter işlemleri yapmak;
 • gerçek ve tüzel kişilere haklarının gerçekleştirilmesi ve yasal çıkarlarının korunması konusunda yardımcı olmak, hak ve yükümlülüklerini açıklamak;
 • noter işlemlerinin hukuki sonuçlarını başvuru sahiplerine bildirmek;
 • noterlik işinin ifası ile ilgili olarak bildikleri bilgileri gizli tutmak;
 • işlemlerine yönelik şikayetleri değerlendiren ilgili makamlara yapılan noter işlemleri hakkında bilgi, diğer belgeler, kişisel açıklamalar sağlamak;
 • suç gelirlerinin yasallaştırılmasına, terörizmin finansmanına ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı dava açılması için Türkmenistan mevzuatına uygun olarak yetkili devlet kurumuna gerekli bilgileri sağlamak;
 • miras sırasına göre vatandaşların mülkiyetine geçen mülk hakkında ilgili vergi makamlarını bilgilendirmek;
 • Türkmenistan mevzuatına uymayan noter işlemleri yapmayı reddetmek;
 • lisanslı noterin mesleki sorumluluğunu sigortalamak;
 • özel noterlerin lisans gerekliliklerine ve koşullarına uymak;
 • Türkmenistan mevzuatının öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı önlem almak üzere yetkili devlet kurumuna Türkmenistan mevzuatı tarafından öngörülen prosedüre uygun olarak noter işlemleri hakkında bilgi verilmesi, noterlik işlemlerinin sırrının ifşası anlamına gelmez.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

2022