08.01.2021
19.02.2021

Halkbank, denetim ve danışmanlık hizmetleri için ihale ilan ediyor

Türkmenistan’ın Devlet Ticaret Bankası Halkbank, aşağıdaki ihaleleri ilan ediyor.

1. 2020 yılı için uluslararası standartlara göre hazırlanan uluslararası denetimini gerçekleştirmek.

2. UFRS 9 gerekliliklerinin uygulanması için danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

İhaleye, uygun lisanslara ve iş deneyimine sahip, ayrıca uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak sunulan hizmetlerin kalitesini garanti eden tüm ilgili kuruluşlar ve şirketler davet edilmektedir.

Teklifler, kapalı zarflarda ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefonları: (99312) 44-48-71, 44-48-74.

A.Niyazov Caddesi 154, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022