08.01.2021
19.02.2021

“Halkbank” audit barlagy we konsalting hyzmaty boýunça tender yglan edýär

“Halkbank” döwlet täjirçilik banky aşakdaky tenderleri yglan edýär:

1. 2020-nji ýylyň iş jemi üçin halkara standartlaryna laýyk gelýän halkara audit barlagyny geçirmek.

2. МСФО (IFRS) 9 talaplaryny ýerine ýetirmek üçin konsalting hyzmatlaryny bermek.

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli ygtyýarnamalary we iş tejribesi bolan, şeýle hem halkara maliýe hasabatlylyk standartlaryna laýyklykda berilýän hyzmatlaryň hilini kepillendirip biljek ähli gyzyklanýan guramalar we kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (99312) 44-48-71, 44-48-74.

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nyýazow şaýoly 154
Bulary hem okaň
2022