12.02.2024
23.02.2024

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu ihale ilan ediyor

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu, ilgili tarafları, görsel görünürlüğünü artıracak ürünlerin tedariki için planlanan ihaleye katılmaya davet ediyor

24/P&I/ Promosyon ve Görünürlük Malzemeleri

Prosedür: anlaşmalı

Tür: çerçeve sözleşme

Planlanan sözleşme başlangıcı: 01/05/2024

Süre 4 yıl

Maksimum bütçe: 60.000 - 143.000 EURO

İlginizi şu adrese e-posta göndererek ifade edebilirsiniz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu

Son başvuru tarihi: 23.02.2024

Ayrıntılı başvuru talimatları "EEAS ihalelerine nasıl başvurulur" web sayfasında yer almaktadır.

Ayrıca bakınız
2022