12.02.2024
23.02.2024

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy bäsleşik yglan edýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy wizual görnükliligini ýokarlandyrmak üçin önümler bilen üpjün etmek boýunça meýilleşdirilen tendere gyzyklanma bildirýän taraplary gatnaşmaga çagyrýar

24/P&I/Wizual görnükliligini ýokarlandyrmak üçin önümler

Tertibi: ylalaşylan

Görnüşi: çarçuwaly şertnama

Şertnamanyň meýilleşdirilen başlamaly wagty: 01/05/2024

Dowamlylygy: 4 ýyl

Iň ýokary býudjet: 60 000 ýewro - 143 000 ýewro

E-poçta salgysyna hat iberip, ýüz tutup bilersiňiz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu

Arzalary tabşyrmagyň ahyrky möhleti: 23/02/2024

Arzalary tabşyrmak üçin has giňişleýin maglumat bilen “EEAS tenderlerine nädip arza tabşyrmaly” web saýtynda tanşyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
2022