İhaleler

Türkmengaz Devlet Kurumu açık ihale ilan ediyor

28.09.2021 12.10.2021

İlgilenenlerin başvurusu (Danışmanlık Hizmetleri / Mali Denetim) Ülke: Türkmenistan Proje Adı: Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattının Türkmenistan kesiminin inşaati Danışmanlık Hizmetleri: TAPI doğalgaz...

Oğuzhan caddesi 189, Aşkabat, Türkmenistan,744028

Hazar Konsorsiyumu ihale ilan ediyor

29.09.2021 08.10.2021

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Üretim Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Milli Petrol ve DoğalGaz Kapalı...

Balkanabat, Balkan vilayet, Türkmenistan