İhaleler

Eni Türkmenistan Limited Şirketi ihale ilan ediyor

14.02.2024 27.02.2024

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, hidrodinamik fren tertibatı ve hidrolik sistem için ekipman tedarikine ilişkin 10115877No.lu ihalesine katılım tekliflerin ön başvurusunu...

Aşkabat, Türkmenistan
2022