Türkmenistan, metan emisyonlarını azaltmak için yenilikçi teknolojiler geliştiriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, metan emisyonlarını azaltmak için yenilikçi teknolojiler geliştiriyor
''Türkmenistan'ın Petrolü ve Doğalgazı - 2022'' başlıklı uluslararası fuar, 26-28 Eylül 2022, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan, yakıt ve enerji kompleksini geliştirme programına uygun olarak, metan emisyonlarını azaltmak için petrol, doğalgaz ve enerji tesislerinde çevre dostu ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojileri uyguluyor. Söz konusu gelişme, Türkmenistan resmi basınında perşembe günü yer aldı.

Bu programın ana hedeflerinden biri, yenilikçi, enerji verimli ve çevre dostu teknolojiler ve ekipmanlar kullanarak üretim tesislerinin tamamen modernize edilmesi ve faaliyete geçirilmesidir.

Türkmennebit (Türkmenpetrol) Devlet Kurumu, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu çabaların bir sonucu olarak, günümüzde üretilen ilişkili petrol gazının neredeyse tamamı petrol üretiminde gazla kaldırma yöntemi için etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Habere göre, Türkmennebit Devlet Kurumu yenilikçi ve enerji tasarruflu teknolojilerin yanı sıra mevcut altyapının tasarlanması, iyileştirilmesi ve niteliksel bakımının yapılması yoluyla metan emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı planlamaktadır. Buna ek olarak, tüm teknolojik üretim hattının kapsamlı bir şekilde yükseltilmesi planlanmaktadır. Bu önlemlerin uygulanması hidrokarbon sızıntılarını azaltacak ve önleyecek, ayrıca emisyonların daha doğru ölçülmesi uygulamasını geliştirecektir.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kasım 2021’de Glasgow'daki BM COP26 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkmenistan’ın çevre sorunlarını ele almaya, özellikle de petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesinden kaynaklanan metan ve ilişkili gaz emisyonlarını azaltmaya kararlı olduğunu belirtti. Türkmenistan, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında sıfır büyüme elde etmeyi ve uzun vadede hem kendi mali kaynakları hem de uluslararası kuruluşların teknik ve mali desteği ile emisyonları her yıl önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

2022