ITC ile AB, Türkmenistan'ın DTÖ'ye katılımını destekliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
ITC ile AB, Türkmenistan'ın DTÖ'ye katılımını destekliyor
Türkmenistan'ın DTÖ'ye katılımını desteklemek üzere ITC ile AB arasında yapılan anlaşmanın imza töreni, 26 Ekim 2023, Aşkabat, Türkmenistan (Fotoğraf: AB Türkmenistan Temsiciliği))

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile Avrupa Birliği'nin (AB), perşembe günü Aşkabat’ta Türkmenistan Hükümeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılımı ve çok taraflı ticaret sistemine üye olmasını desteklemeyi amaçlayan bir proje başlatmak için bir anlaşma imzaladı. İlgili gelişme, AB’nin Türkmenistan Temsilciği tarafından bildirildi.

İmza töreni, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Serdar Corayev’in huzurunda gerçekleşti. Corayev, Türkmenistan Hükümeti’nin bu çabadaki işbirliği ve desteğini vurguladı.

AB Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Miriam Ferrand ve ITC İcra Direktörü Pamela Coke-Hamilton tarafından imzalanan anlaşma, ikili işbirliği mekanizması kapsamında 6 milyon avronun tahsis edilmesine işaret ediyor. Bu fon, 2021-2024 döneminde 11 milyon avro tutarında daha büyük tahsisin bir parçasıdır.

AB tarafından finanse edilen proje, Türkmenistan’ın ekonomik kalkınmasını teşvik etmeyi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor.

Projenin temel amacı, Türkmenistan’ın ticaret politikalarını, düzenlemelerini ve uygulamalarını uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygun hale getirmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede Türkmenistan, küresel ticaret sistemine entegrasyonunu geliştirmeyi, ticaret verimliliğini arttırmayı ve yabancı yatırım çekmeyi hedeflemektedir.

Proje, hedeflenen faaliyetler aracılığıyla Türkmenistan’daki iş ortamını daha da iyileştirmeyi, yerli ve uluslararası işletmeler için eşit fırsatlar sağlamayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini ve rekabet gücünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

2022