Türkmenistan bankalarının sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 86,4 milyar manatı aştı

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan bankalarının sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 86,4 milyar manatı aştı
Türkmenistan Senagat Anonim Ticaret Bankası, Aşkabat, Türkmenistan.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Ekim 2023 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para birimi manat cinsinden sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 86 milyar 448,1 milyon manata ulaştı. 1 Ekim 2022 itibari ile bu rakam 88 milyar 115,48 milyon manat olmuştu.

Türkmenistan Merkez Bankası tarafından yayınlanan Banka Haberleri e-dergisinde yer alan rapora göre, Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Ekim 2023 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 53 milyar 391 milyon manata tekabül etti. 1 Ekim 2022 itibari ile bu rakam 58 milyar 206 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Ekim 2023 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 12 milyar 359 milyon manata ulaştı ve 2022 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4,1 oranında arttı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 11 milyar 870 milyon manat olmuştu.

Bunun yanında, 1 Ekim 2023 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 20 milyar 732 milyon manata tekabül ederken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,9 arttı. 2022 yılının ilgili döneminde bu rakam 18 milyar 40 milyon manat olmuştu.

Bu yılın ocak-eylül  aylarını kapsayan döneminde Türkmenistan’da banka kartlarının nakit dışı tedavüldeki toplam hacmi 12 milyar 874,15 milyon manatı aştı.

2022