Türkmenistan-Büyük Britanya ticaret hacmi 66 milyon sterlin oldu

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan-Büyük Britanya ticaret hacmi 66 milyon sterlin oldu
Londra Gateway Limanı, Büyük Britanya. (pla.co.uk)

Türkmenistan ile Büyük Britanya arasındaki ticaret hacmi, Ekim 2022’den Eylül 2023’e kadar olan dönemde 66 milyon sterlin oldu.

Büyük Britanya İş ve Ticaret Departmanı tarafından perşembe günü yayınlanan ticaret ve yatırım bültenine göre, bu rakam bir önceki raporlama dönemine göre yüzde 43,5 veya 20 milyon sterlin daha yüksektir.

Raporlama döneminde Büyük Britanya’nın Türkmenistan’a ihracatı Ekim 2021-Eylül 2022 dönemine göre yüzde 36,1 veya 13 milyon sterlin artışla 49 milyon sterlin olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Büyük Britanya’nın Türkmenistan’dan ithalatı  Ekim 2021-Eylül 2022 dönemine göre 7 milyon sterlin veya yüzde 70 artışla 17 milyon sterline yükseldi.

Büyük Britanya’nın Türkmenistan’a ihraç ettiği başlıca emtia grupları arasında kimyasallar, genel endüstriyel ekipmanlar, hava taşıtları ve elektrikli ürünler yer alırken, Türkmenistan’ın Büyük Britanya’ya ihraç ettiği temel ürünler arasında inorganik kimyasallar, mekanik jeneratörler, genel endüstriyel ekipmanları, metal cevherleri ve hurdalar yer almaktadır.

2022