Türkmenistan'da hisseli inşaate katılma sözleşmesinin içeriği

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da hisseli inşaate katılma sözleşmesinin içeriği
“İncelendi” ibaresi konulan hisseli inşaat katılım sözleşmesi ve ek sözleşme, garanili onaylanmaya tabiidir.

Hisseli inşaat katılım sözleşmesine neler dahil edilmelidir?

Türkmenistan’ın "Konut ve diğer gayrimenkul eşyaların nesnelerinin hisseli inşaat yapımına ilişkin" Kanunu’na göre, hisseli inşaat katılım sözleşmesi şunları içermelidir:

  • Hisseli inşaat nesnesinin bulunduğu veya gayrimenkule ait başka bir nesnenin bulunduğu yerin adresi ve adı;
  • Konutun ve (veya) diğer gayrimenkul mülklerin diğer nesnelerinin kullanıma verilme vadesi;
  • Hisseli inşaat nesnesinin maliyeti;
  • Tarafların hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları;
  • Hisseli inşaat nesnesinin fiyat miktarı ve ödeme koşulları, ayrıca hisseli inşaat sözleşmesinin ihlali durumunda hissedarın geri ödemesi için şartlar ve prosedür;
  • Yüklenicinin (müteahhit) inşaat ve montaj işlerini yürütmek için bir lisansa sahip olduğu bilgisi;
  • Hisseli inşaat nesnesinin kalite güvencesi;
  • Tarafların ayrıntılı bilgileri;

Bazı durumlarda, Türkmenistan Bakanlar Kurulu, hisseli inşaate katılım sözleşmesinin içeriğine başka şartlar da ekleyebilir.

Hisseli inşaat katılım sözleşmesinin garantili onayı ve tescili nasıl yapılır?

Yüklenici hissedar tarafından hisseli inşaat katılım sözleşmesinin ya da ek sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde, yetkili makam onlara söz konusu anlaşmanın veya ek anlaşmanın beş nüshasının yanı sıra, Türkmenistan’ın "Konut ve diğer gayrimenkul eşyaların nesnelerinin hisseli inşaat yapımına ilişkin" Kanunu’nun şartlarını karşıladığını doğrulayan bir taslak beyan sunar. Yetkili makam, 10 (on) iş günü içerisinde hisseli inşaat yapımı sözleşmesini veya ek sözleşmesini değerlendirir ve hisseli inşaat yapımına katılma sözleşmesinin belirtilen şartları karşılamaması veya ek sözleşme ile hisseli inşaat yapımı sözleşmesi arasında tutarsızlık olması durumunda, tutarsızlıkları ve (veya) çelişkileri gidermek için bunları yükleniciye iade eder.

Hisseli inşaat katılım sözleşmesi, Türkmenistan’ın "Konut ve diğer gayrimenkul eşyaların nesnelerinin hisseli inşaat yapımına ilişkin" Kanunu’nun şartları yerine getirildiğinde veya hisseli inşaat katılım sözleşmesi ile ek sözleşme arasında tutarsızlık olmaması durumunda, sözleşme ve ek sözleşmenin her bir nüshası yetkili makam tarafından ‘’İncelendi’’ ibaresiyle damgalanır.

“İncelendi” ibaresi konulan hisseli inşaat katılım sözleşmesi ve ek sözleşme, garanili onaylanmaya tabiidir.

Kaynak: Rysgal gazetesi, 12.10.2020

2022