Türkmenistan’da hangi reklam türleri etik dışı kabul ediliyor?

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’da hangi reklam türleri etik dışı kabul ediliyor?
Aşkabat, Türkmenistan.

Türkmenistan’ın ‘’Reklam Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 29. maddesine göre aşağıdaki reklam türleri etik dışı sayılmaktadır:

  • milliyet, renk, cinsiyet, köken, mülk veya meslek, ikamet yeri, dil, din, siyasi inanç dahil olmak üzere genel kabul görmüş ahlak standartlarını ihlal eden veya rahatsız edici sözler, karşılaştırmalar içeren yazılı, görsel ve/veya işitsel bilgiler ve diğer bağlamlardaki görseller;
  • tarihi ve kültürel değer sayılan nesnelere zarar veren;
  • doğrudan veya dolaylı olarak devlet sembollerine (bayrak, simge, Milli marş), Türkmenistan’ın Milli para birimine veya yabancı paraya, dini sembollere zarar veren veya bunlara saygısızlığı işaret eden;
  • reklamı yapılan ürünleri kullanmayan tüzel veya gerçek kişilerin, ayrıca onların ticari, sınai ve diğer faaliyetlerinin onurunu zedeleyen;
  • reklamı yapılan nesneyi olumsuz olarak değerlendiren;
  • başka bir reklamverenin reklamlarında kullanılan genel kompozisyonu, metni, görüntüyü, müziği ve/veya ses efektlerini tekrarlamak (taklit etmek) dahil olmak üzere tüketicileri yanıltan;
  • Hizmetlerin sağlanmasının (işlerin yapılması) ve bu tür hizmetlerin sağlanması (bu tür işlerin yapılması) ücretli olduğu halde karşılıksız olduğu izlenimini yaratan ‘’hediye’’, ‘’ücretsiz’’ ve diğer sözcükleri içeren reklamlar.

Türkmenistan’da etik dışı sayılan reklam türleridir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Reklam Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu

2022