Türkmenistan’da noterlerin sayısının ve çalışma kapsamının belirlenmesine ilişkin prosedür onaylandı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da noterlerin sayısının ve çalışma kapsamının belirlenmesine ilişkin prosedür onaylandı
Belge kontrolünden bir kare (Fotoğraf: hurriyet.com.tr)

Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, ülkedeki noter sayısının ve çalışma kapsamının belirlenmesine ilişkin prosedür onaylandı. İlgili gelişme, Türkmenistan Adalet Bakanlığı tarafından bildirildi.

Noter sayısının ve çalışma kapsamının belirlenmesine ilişkin prosedür, Türkmenistan Adalet Bakanı’nın 26 Temmuz 2023 tarihinde çıkardığı 41 No’lu Kararname ile onaylandı.

Prosedüre göre, devlet noter kurumlarının noter sayısı ve çalışma kapsamı, Türkmenistan’ın idari-bölgesel bölümünün sınırları, işlem sayısı, nüfus sayısı ve devlet noterliğinden uzakta bulunan yerleşim yerleri esas alınarak Türkmenistan Adalet Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Ayrıca özel noterlerin görevleri noterlik işlemlerine, nüfus sayısına ve devlet noterliğinden uzakta bulunan yerleşim yerlerinin sınırlarına göre belirlenmektedir.

Onaylanan prosedüre göre, son 3 yılda noterler tarafından yapılan noterlik işlemler esas alınarak, ayda 300-400 noterlik işlemi için bir özel noter görevi, Aşkabat, Arkadag şehirleri ve vilayet merkezlerineki şehirlerde 30 bin kişi için bir özel noterlik görevi, ilçe statülü şehirlerde 25 bin kişi için bir özel noterlik görevi, ilçelerde 20 bin kişiye bir özel noterlik görevi belirleniyor. Ayrıca devlet noterliğinden uzakta bulunan yerleşim yerlerinin sınırında da bir özel noter görev yapabilir.

Özel noterlerin çalışma kapsamı, Türkmenistan’ın idari-bölgesel bölümünde Türkmenistan Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 38 ve 39. maddeleri uyarınca, Türkmenistan’da özel noterler tarafından gerçekleştirilen noterlik işlemlerine ilişkin ücret miktarı ve bunların alınma prosedürü onaylandı.

2022