Türkmenistan’da yıllık izin verme prosedürü nedir?

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’da yıllık izin verme prosedürü nedir?
Aşkabat, Türkmenistan.

Türkmenistan Çalışma Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca, Türkmenistan’da yıllık izin verme prosedürü aşağıdakilerden ibarettir:

1. Yıllık izin çalışana her yıl verilmeldir. İşveren, yıllık iznin başlamasından en az on beş gün önce çalışana bildirimde bulunmalıdır.

2. Çalışmanın ilk yılında yıllık izin hakkı, iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on bir aylık kesintisiz çalışmanın ardından başlar.

3. On bir aylık kesintisiz çalışma süresi dolmasa bile yıllık izin aşağıda belirtilen çalışan grubunun talebi üzerine verilmelidir:

 • hamilelik döneminde veya doğum izninden önce veya sonra kadınlar ;
 • engelli kişiler;
 • reşit olmayan kişiler;
 • işveren tarafından işten çıkarma, şirketin tasfiyesi veya faaliyetin sona erdirilmesi nedeniyle önceki iş yerinden çıkarılan çalışanlara;
 • işi asıl işiyle birleştirilen çalışana, esas iş yerindeki yıllık izinle aynı anda sağlanmayan izin;
 • bir üst makamın emriyle bir Bakanlık veya sektörel idare kurumu sisteimden başka bir işe transfer edilen bir çalışana, bu sistemde fiilen çalıştığı süre için yıllık izin verilir.

4. İkinci ve sonraki çalışma yılları için yıllık izin, işletme ve kurumda oluşturulan tatil programına uygun olarak verilir.

5. Her türden eğitim kurumunun pedagojik personeline, eğitim kurumunda çalıştıkları süreye bakılmaksızın, kural olarak yaz tatillerinde yıllık izin verilir.

6. Yaz aylarında veya diğer uygun zamanlarda yıllık izin aşağıdaki çalışanların isteklerini bağlı olarak verilir:

 • on dört yaşın altında iki veya daha fazla çocuğu olan (on sekiz yaşın altında engelli çocuğu olan) kadınlar;
 • on dört yaşın altındaki bir veya daha fazla çocuğu (on sekiz yaşın altında engelli çocuğu olan) yetiştiren evli olmayan ebeveynlere veya onların vekilleri;
 • tek çocuğu olan asker eşleri;
 • engelli kişiler;
 • reşit olmayan kişiler;
 • üç yaş altında evlatlık çocuğu bulunan kişiler;
 • radyasyon felaketine maruz kalmış kişiler.

7. Ayrı ayrı gazi gruplarına yaz aylarında veya uygun başka bir zamanda yıllık izin verilmesi, Türkmenistan mevzuatında belirlenen usule göre düzenlenir.

Kaynak: Türkmenistan Çalışma Kanunu

2022