İMF, pandemi sonrası ekonominin iyileştirilmesini görüştü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
İMF, pandemi sonrası ekonominin iyileştirilmesini görüştü
Kilit sektörlere yeterli kaynak sağlamak ve destek programının yönlerini doğru bir şekilde belirlemek esas görevlerden biridir.

Türkmenistan, COVID-19 ile mücadelede ve pandeminin neden olduğu sosyo-ekonomik, insani kayıpları azaltmada uluslararası kuruluşlarla, aynı zamanda finansal kurumlar ve ayrı ayrı olarak devletlerle işbirliğine özel önem veriyor.

TDH'nin cuma günkü haberine göre, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nda, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri temsilcileri ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri arasında internet üzerinden çevrimiçi görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin gündeminde, pandemi sonrası ekonominin toparlanmasını desteklemek için özel finansman kaynaklarının çekilmesi üzerinde duruldu.

Belirtildiği gibi, mevcut kriz, bölgenin kalkınması üzerinde zararlı bir etki yarattı ve devletlerin hükümetleri, nüfusun savunmasız kesimlerini ve sektörlerini korumak için somut ekonomik önlemler aldı. Görüşmeler sırasında, öncelikli alanlarda ülkelerin harcama kapasitesinin korunmasının önemli olduğu kaydedildi.

Çevrimiçi görüşmelerin katılımcıları, ekonomik kalkınmayı desteklemek için özel finansman kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan reformların önemini vurgulayarak, işbirliğini daha da güçlendirme ihtiyacını belirttiler.

Ayrıca aynı gün, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’ında, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Bölgesel Ekonomiyi Geliştirme Fırsatları: Yakın Doğu ve Orta Asya" adlı çevrimiçi sunumu gerçekleşti.

IMF temsilcilerine göre, kilit sektörlere yeterli kaynak sağlamak ve destek programının yönlerini doğru bir şekilde belirlemek esas görevlerden biridir.

Yakın gelecekte istihdam yaratılması, şirketlere ve hanehalkına mali destek sağlanması, maddi açıdan yetersiz insanların korunması, ekonominin yeniden canlandırılmasına yönelik ayrıntılı bir eylem planı oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasına devam edilmesinin elzem olduğu kaydedildi.

 
2022