Araçların Türkmenistan gümrük bölgesine geçici ithali için zaman çizelgeleri belirlendi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Araçların Türkmenistan gümrük bölgesine geçici ithali için zaman çizelgeleri belirlendi
Gümrük noktası, özel durumlarda aracın geçici ithalatı için belirtilen süreden daha kısa veya daha uzun süre belirleme hakkına sahiptir.

Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi Başkanı’nın 21 Eylül 2020 tarihli ve 94 numaralı emriyle, araçların Türkmenistan gümrük sahasına geçici olarak ithal edilmesi için son tarihler belirlendi.

 94 numaralı emre göre, araç geçici ithalat gümrük prosedürüne girdiğinde, geçici ithalat zamanlaması aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

Araç giriş beyannamesinde yer alan aracın geçici ithal süresi, geçici ithalatına neden olan araç operasyonunun tamamlanmasını takiben, aracın derhal geri çekilmesi için gereken süre esas alınarak, ancak aşağıda belirtilen süre sınırından fazla olmamak üzere, taşıyıcı (temsilcisi) tarafından belirtilir:

  • Araçlar (römorklar, yarı römorklar ve karma araçlar dahil), konteynerler hariç - 30 takvim gününden itibaren;
  • Demiryolu aracı (bileşim birimi), konteynerler hariç – 90 takvim gününden itibaren;
  • Herhangi bir tür araçla taşınan konteynerler - 90 takvim gününden itibaren;
  • Deniz (nehir) gemisi ve uçak - Türkmenistan mevzuatı uyarınca mutabık kalınan usule uygun olarak Türkmenistan Devlet Sınır geçiş noktası (havalimanı, deniz, nehir limanı) gümrük idaresi tarafından belirlenen zaman sınırından;

Türkmenistan gümrük bölgesinde araçtan indirmeksizin malları taşıyan ve gümrük transit gümrük rejimine tabi tutulan malları taşıyan herhangi bir aracın geçici ithalat süresi, Türkmenistan Gümrük Kanunu'nun 47.Maddesi uyarınca, o mallar için belirlenen  gümrük işlemleri süresi sınırına göre belirlenir.

Gümrük noktası, özel durumlarda gümrük kontrolü işlemlerini yerine getirmek amacıyla, taşıyıcının başvurusuna dayanarak, amaçlanan taşıma işleminin uygulanmasıyla ilgili tüm koşulları dikkate alarak ve gümrük idaresi ile mutabık kalarak, aracın geçici ithalatı için belirtilen süreden daha kısa veya daha uzun bir sure belirleme hakkına sahiptir;

Aracın öngörülen süre içinde iade edilmesinin mümkün olmaması durumunda, aracın fiilen çalışma alanı içerisinde bulunduğu gümrük idaresi, taşıyıcının, araca sahip olma hakkını elde eden kişinin veya başka ilgili kişinin geçici ithalat süresi dolmadan önce gerekçeli başvurusu üzerine  geçici ithalat süresini, Türkmenistan gümrük bölgesinden çekilmesine engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılması için gerekli süreye kadar uzatır.

Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi Başkanı’nın "Araçların geçici ithal sürelerine ilişkin" emir, Türkmenistan Adalet Bakanlığı tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde 1397 numara ile tescil edilmiştir.

2022