Yurtdışında düzenlenen sertifika belgeleri Türkmenistan’da nasıl tanınır?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Yurtdışında düzenlenen sertifika belgeleri Türkmenistan’da nasıl tanınır?
Türkmenistan dışında alınan belgeler, Türkmenistan'ın yaptığı uluslararası anlaşmalara uygunlukta tanınmaktadır.

Türkmenistan’ın "Sertifikasyona ilişkin" Kanununa uygunlukta, yabancı devletler tarafından verilen sertifika belgelerinin Türkmenistan’da tanınması aşağıdaki şekilde yapılır:

  • Ürünlerin kalitesini ve güvenliğini belgeleyen Türkmenistan dışında alınan belgeler, Türkmenistan'ın yaptığı uluslararası anlaşmalara uygunlukta tanınmaktadır.
  • Uluslararası bir anlaşmanın olmaması durumunda, ürünün kalite ve güvenliğinin belgelendirilmesi, yetkili makam tarafından öngörülen şekilde gerçekleştirilir.
  • Türkmenistan’da ithal edilen ürünler için yetkili makam tarafından onaylanmış sertifikasyona ilişkin düzenleyici belgelerin bulunmaması durumunda ve uygunluk sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin iki taraflı bir uluslararası anlaşma yapılmamışsa, sertifikasyon amacı ile üreticinin veya yabancı devletlerin sertifikasyon kurumlarının ürünlerin kalitesini ve güvenliğini onaylayan belgelerin yetkili makamın öngördüğü şekilde tanınmasına ve kullanılmasına izin verilir.

Sertifikasyona ilişkin düzenleyici belgeler, belirli iş türleri veya bunların sonuçları ile ilgili kuralları, gereksinimleri, genel ilkeleri, özellikleri içeren ve Turkmenstandartları Devlet Servisi tarafından tescil edilen düzenleyici belgelerdir.

Kaynak: Türkmenistan’ın "Sertifikasyona ilişkin" Kanunu

2022