Türkmenistan, hidrojen enerjili geleceğe hazırlanıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, hidrojen enerjili geleceğe hazırlanıyor
Hidrojen enerjisi sektörünün geliştirilmesi için Milli stratejinin hazırlanması önerildi.

Türkmenistan’ın uluslararası hidrojen enerjisi işbirliğini geliştirmeye ilişkin 2022-2023 Yılları Yol Haritası Taslağı geliştirildi. Taslak, Milli Hidrojen Enerjisi Sektörü’nün oluşturulması ile ilgili önlem paketini içeriyor.

Cuma günü video iletişim yolu ile yapılan Hükümet Toplantısı’nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan Devlet Başkanı’na ilgili yol haritasının geliştirildiğine dair bir rapor sundu.

R. Meredov, son yıllarda dünyada düşük karbonlu enerji ve hidrokarbon dönüşümüne yönelik çalışmaların yoğunlaşmasının, gelecekte enerji kaynaklarına olan talep yapısında değişikliklere yol açacağını belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın enerji alanındaki uluslararası girişimleri doğrultusunda geliştirilen belge, hidrojen enerjisinde uluslararası işbirliğinin kurulmasını ve pekiştirilmesini, üst düzey uzmanlar ile birlikte modern teknolojiler temelinde işleyen ve ihracata yönelik Milli Hidrojen Enerjisi Sektörü’nün oluşturulmasına ilişkin geniş kapsamlı stratejik hedefleri ve önlem paketini içeriyor.

Başkan Yardımcısı, taslak belgeyi Türkmenistan Lideri’nin değerlendirmesine sundu ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) gibi uzman kuruluşlarla verimli ilişkilerin daha da genişletilmesine ilişkin bir rapor verdi.

Bu bağlamda, Türkmenistan'da IRENA Hidrojen Enerji Merkezi'nin açılması, hidrojen enerjisi sektörünün geliştirilmesine yönelik Milli stratejinin hazırlanması ve bu alanda uluslararası bilimsel işbirliğinin kurulması teklif edildi.

Ayrıca, bu tür enerji kaynaklarının üretimi, depolanması ve taşınması için uygun yapıların oluşturulması ve büyük yatırımların çekilmesi ile bağlantılı olarak, Türkmenistan'da hidrojen enerjisi sektörünün geliştirilmesi için Sektörlerarası Çalışma Grubu’nun oluşturulması önerildi.

Teklifleri onaylayan Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan'ın yabancı ortaklarla verimli ilişkileri, aynı zamanda enerji sektöründe işbirliğini daha da geliştirmek için çabaladığını vurguladı. Alternatif enerji, bu alandaki Milli stratejinin uygulanması için önceliklerden biri olarak tanımlandı.

Hidrojenin geleceğin yakıt kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Türkmenistan Lideri, ekoloji ve iklim değişikliği ile ilgili küresel meselelerde hidrojenin üretilmesinin ve kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Türkmenistan'ın hidrojen enerjisi başta olmak üzere düşük karbonlu enerji alanında etkin uluslararası işbirliğini geliştirmek için düzenli adımlar atacağını vurgulayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Raşid Meredov'a bu alandaki ilgili çalışmalara devam edilmesi talimatı verdi.

2022