Bir işletmenin tasfiyesinde varlık dağıtımı nasıl gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Bir işletmenin tasfiyesinde varlık dağıtımı nasıl gerçekleştirilir?
Tasfiye edilen işletmenin alacaklıların taleplerinin yerine getirilmesinden sonra kalan varlıkları, varlıkların mülkiyet haklarına veya işletme ile ilgili yükümlülük haklarına sahip katılımcılarına devredilir.

Türkmenistan’ın ‘’İşletmelere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, işletme toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve kar elde etmek için ürün üretmek, mal satmak, iş yapmak ve hizmet sağlamak amacıyla kurulmuş bağımsız bir ekonomik varlıktır.

Bir işletmenin tasfiyesi üzerine varlık dağıtma prosedürü

İşletmenin tasfiyesi sırasında alacaklılarının alacakları aşağıdaki öncelik sırasına göre karşılanır:

  • ilk sırada - tasfiye edilen işletmenin hayatına veya sağlığına zarar vermekten sorumlu olduğu vatandaşların talepleri karşılanır;
  • ikinci sırada - işletmede sözleşmeli olarak çalışan kişilerin kıdem tazminatları ve işçilik ücreti ödemelerinin yanı sıra telif hakkı sözleşmeleri kapsamındaki ücretlere ilişkin ödemeler;
  • üçüncü sırada- tasfiye halindeki işletmenin varlıklarının rehiniyle güvence altına alınan yükümlülükler üzerindeki alacaklı talepleri yerine getirilir;
  • dördüncü sırada - zorunlu vergi ve devlete, yerel makamlara yapılan diğer ödemelere ilişkin borçlar ile banka kredilerine ilişkin borçlar karşılanır;
  • beşinci sırada - diğer alacaklılara olan borçlar karşılanır.

Her sıranın talepleri, bir önceki sıranın talepleri tam olarak karşılandıktan sonra karşılanır.

Tasfiye edilen işletmenin alacaklıların taleplerinin yerine getirilmesinden sonra kalan varlıkları, varlıkların mülkiyet haklarına veya işletme ile ilgili yükümlülük haklarına sahip katılımcılarına devredilir.

Bir işletmenin iflası nedeniyle tasfiye edilmesi

Bir işletmenin mahkeme tarafından iflas ettiğinin veya iflasının ilan edilmesinin gerekçeleri ve böyle bir işletmenin tasfiyesine ilişkin prosedür, Türkmenistan’ın ‘’İflasa İlişkin’’ Kanunu tarafından tanımlanır.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''İşletmelere İlişkin'' Kanunu

2022