Anonim şirkete kim başkanlık eder?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Anonim şirkete kim başkanlık eder?
Şirketin günlük faaliyetlerinin yönetimi, ortak yürütme organı veya bağımsız bir organ tarafından yürütülür.

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu uyarınca, anonim şirket (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) şirket katılımcılarının anonim şirketle ilgili zorunlu haklarını belgeleyen, belirli sayıda hisselere bölünmüş, bireyler ve (veya) tüzel kişi yatırımlarının ana sermayeye birleştirildiği kuruluştur.

Şirketin günlük faaliyetlerinin yönetimi, yürütme organı, (kurul, müdürlük) veya bağımsız (yönetim kurulu başkanı, genel müdür) bir organ tarafından yürütülür.

Şirketin tüzüğü ile günlük faaliyetlerinin yönetimi aynı zamanda yönetim kuruluna ve genel müdüre (yönetim kurulu başkanı) emanet edilebilir.

Şirketin tüzüğü, mevcut faaliyetlerinin yönetimini aynı anda yürütme organı ile birlikte bağımsız organlara devrederse, şirketin tüzüğü bu organların her birinin yetkinliğini tanımalıdır. Ayrıca bağımsız yürütme organlarının işlevlerini yerine getiren kişi, şirketin yürütme organı başkanının işlevlerini de yerine getirir ve aynı zamanda yürütme organı üyesi olur.

Genel Kurul kararı ile yürütme organının yetkileri sözleşme kapsamında ticari bir kuruluşa, (kuruluş yöneticisine) veya bireysel (özel) girişimciye (yöneticiye) devredilebilir. Akdedilen sözleşmenin koşulları, şirket tüzüğünde aksi belirtilmedikçe, şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Şirketin yürütme organının yetkileri, genel kurul veya şirket yönetim kurulunun yetki alanına girenler dışında, şirketin mevcut faaliyetlerine ilişkin tüm konuların çözümlenmesini içerir. Hissedarlar genel kurulu, şirketin yönetim kurulu yetkilerinin bir kısmını ve şirket hissedarları genel kurulunu şirketin yürütme organının yetkisine devretme hakkına sahiptir.

Şirketin bağımsız yürütme organının ortak yürütme organı üyelerinin, yönetim organizasyonunun veya yöneticinin hak ve yükümlülükleri Türkmenistan'ın ilgili mevzuatı, şirketin tüzüğü ve şirketin onların her biriyle yaptığı sözleşmeler temelinde belirlenir.

Şirketin yürütme organlarının oluşumu ve yetkilerinin erken feshi, şirket tüzüğünde şirket konseyinin yetkisine atıfta bulunulmadıkça, genel kurul kararı ile gerçekleştirilir.

Genel Müdür, şirketin çıkarlarını gözetir, şirket adına işlemler yapar, personel ile ilgili kararları onaylar, emirler verir ve şirketin tüm çalışanlarını bağlayıcı talimatlar verir.

Genel Müdür görevlerini birleştiren şirket yönetim kurulu üyelerine, diğer kuruluşların yönetim organlarında yer alan pozisyonlara ancak şirket yönetim kurulunun muvafakati ile izin verilir.

Kaynak: Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu

2022