Türkmenistan'da fuar düzenleme yönetmeliği

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da fuar düzenleme yönetmeliği
Fuarın organizatörü, fuarların düzenlenmesine ilişkin etkinliklerin planı ve çalışma düzeni hakkındaki bilgileri medya organlarında yaynlar.

Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca fuar, mal alım satım sözleşmesinin yapılması amacı ile, belirli bir yerde ve belirli aralıklarla düzenlenen ticaret pazarıdır (ürün numunelerinin pazarı).

Devlet kurumları, yerel öz yönetim organları ve ticari kuruluşlar fuar organizatörleri olabilirler.

Fuarın organizatörü, fuarın organizasyonu için eylem planlarını geliştirir ve onaylar, ayrıca fuarın çalışma düzeni ve prosedürünü, fuarda ticaret alanının sağlanmasına ilişkin şartları ve prosedürleri belirler.

Fuarın organizatörü, fuarların düzenlenmesine ilişkin etkinliklerin planı ve çalışma düzeni hakkındaki bilgileri medya organlarında ve kendi resmi web sitesinde yayınlar.

Fuardaki ticaret alanları, ticari kuruluşların yanı sıra tarımsal ve diğer ürünlerin üreticilerine temin edilir.

Fuarda donatılmış ticaret alanlarının ve ticaretle ilgili hizmetlerin sağlanması için (ticaret alanlarının temizlenmesi, veteriner-sıhhi muayene ve diğer hizmetler) ödemelerin miktarı ticaret organizatörleri tarafından, fuarın düzenlenmesi ve uygulanmasında yapılan maliyetlerin tazmin zorunluluğu dikkate alınarak belirlenir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu

2022