SPRF, 162,8 bin ton petrol rafine etti

BUSINESS TÜRKMENISTAN
SPRF, 162,8 bin ton petrol rafine etti
Fabrika, rafinasyon işlemlerinin ardından 155,9 ton hazır ürün elde etti.

Türkmenistan’ın Lebap vilayetinde yer alan Seydi Petrol Rafineri Fabrikası (SPRF), bu yılın ilk dört ayında 162,8 bin ton petrol işledi.

Fabrika, rafinasyon işlemlerinin ardından 155,9 ton hazır ürün elde etti. Üretilen ürünlerin ağırlıklı kısmını benzin oluştururken, ilgili dönemde fabrikada 83,5 bin ton benzin imal edildi. Geçtiğimiz yılın ilgili döneminde bu rakam 76,4 bin tona tekabül etmişti. İlgili haber, Türkmenistan petrol ve doğalgaz sektörü e-gazetesinde perşembe günü yer aldı.

İlgili dönemde 43,5 bin ton dizel yakıt imal eden SPRF, yol bitümü ve vakumlu gaz yağı üretiminde de başarılı sonuçlar elde etti.

Belirtildiği gibi, uzmanlar bu başarıları üretim tesislerinin modernizasyonu ve yeni tesislerin devreye alınması ile bağdaştırıyorlar.

Geçtiğimiz yıl SPRF’de 220,83 bin ton benzin, 135 bin tonun üzerinde dizel yakıt, 22,5 bin ton mazot, yaklaşık 35 bin ton yol bitümü ile birlikte diğer petrol ürünleri üretildi.

2022