Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yatırımların bir kısmı Türkmenistan'a yönlendirilebilir

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yatırımların bir kısmı Türkmenistan'a yönlendirilebilir
Aşkabat’ta ‘’Hidrokarbon Kaynakları Çıkarımının Ekolojik Yönleri ve Hidrojen Enerjisinin Geliştirilmesine Yönelik Beklentiler’’ başlıklı Uluslararası Bilimsel Konferans faaliyetlerine başladı.

Önümüzdeki 30 yılda sera gazı emisyonlarının azaltılması için başlatılan Küresel Amaçlara ulaşabilmek için küresel projelere yatırılacak 275 trilyon ABD dolarının üzerinde bir yatırımın belirli bir kısmı Türkmenistan’ın payına düşebilir.

Yug-Neftegaz Private Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi İgor Zgurov, perşembe günü Aşkabat’ta faaliyetlerine başlayan ‘’Hidrokarbon Kaynakları Çıkarımının Ekolojik Yönleri ve Hidrojen Enerjisinin Geliştirilmesine Yönelik Beklentiler’’ başlıklı Uluslararası Bilimsel Konferansta yaptığı konuşmada konu ile ilgili bilgi verdi.

İgor Zgurov’in belirttiği gibi, Türkmenistan petrol ve doğalgaz sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması projelerini modernize etme ve uygulama konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Türkmenistan ayırca, yalnızca karbon piyasasına aktif katılmakla kalmayıp, bölgedeki petrol ve doğalgaz sektörünün teknik ve teknolojik özellikleriyle uyumlu kural ve düzenlemelerin geliştirilmesine de dahil olabilir.

Zgurov ayrıca, ‘’Aynı zamanda Türkmenistan’ın işletmelerine Paris Anlaşması’nın 6.maddesinin piyasa mekanizmalarına katılmasını sağlayacak yasal seviyedeki Milli kuralların ve düzenlemelerin oluşturulması gerekliliği, not edilmesi gereken önemli bir unsurdur.’’ diye ekledi.

Forum Türkmennebit (Türkmenpetrol), Türkmengaz ve Türkmengeologiýa (Türkmenjeoloji) Devlet Kurumları tarafından Türkmen Forum ve GaffneyCline şirketleri ile ortaklıkta düzenleniyor. Çevrimiçi ve yüz yüze formatlarda yapılan konferansa 100’ün üzerinde heyet katılıyor.

Bize haberlerinizi gönderin
Gönder
2022